APPII KUUN HEDUU BAREDADHA

Hordoftotaa keenyaa kabajamoo Baga garaa Website keenya dhuftaan Yeroo hunda Wantotaa isiin Irraa fayyadamtan isiiniif maxxansaa

Appin kuun heduu baredadha waantii Appiwaan khanin adda issa godhuu safisaan Hojjata Akkuma Appii kuwanin issiin hiin dararuu

Yeroo kamuu appiwan Free hojaatuu Arkkachuuf Naa hordofuu dagatiina

password issa  Arkkachuuf salphaadha fageenyaa isiin hiin ofuu telegraama kiyyaa irra Arrakkatuu Appii Bufaachuuf link tana Tuqa bufadha

  1. DOWNLOAD 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *