Shabaka Bilash Arrkkachuuf Bareefama Gama dhumaa iiraa Arkkataan

”Bara 2070’tti Itiyoophiyaanonni balbala siidaa Aksumin gara ‘tinsaayee’tti ce’uu danda’u”~~~~~~~~~~~Mootii Aksumaayiraamisiin (bara 889 – 869) kaaba Itiyoophiyaatti akka hundoofte kan himamtu mootummaa Aksum (yeroo ammaa magaalaa Aksum kan jedhamtu) keessatti siidaan suuraa irratti argitan kun jaarraa 3ffaa – 4ffaa akka . ijaaramee dubbatu.Siidaan kun akka isaan baay’een jedhanitti gaara hanga gadiitti iccitiidhaan guutamaadha. Garuu hanga…

Read More