Saffiisa Gudda Kan Qabuu App aja’ibaa

Asalamuleykum warahmtulahyi wabarakatuhu hordoftoota keenya Kabajamoo Arraas Akkumaa duraan issiinif maxxanse ture Wantoota Isiin

Fayyadaa qofa kanin Maxxansa jiru App kun wantoota hundaa anii hojata kanumaafuu App kun iddoo xiqaa Fudhataa Bilbila Keessan hin midhuu hedduu baredadha namoonni mobali

Jahaatama Fi soddami sagalii diddami shanii Ammas 35 fayyadama jirtani App Kun sa’aa itti dabaluuf Isiin hin rakkiisuu wanta Anii irraa

jaalladhee keessaa muraasa yeroo irratti Cuqaasan Saffisa guddaa qabaachuu hedduu Na Ajaibsiisa kanaaf Ammuma osso buufte Hedduu

nama gamachisa App kana jeechuun Baredadha Namoonni bayyen Gara wthasappiin dhuftanii na gaafacha turtan Ammaa Garuu App kana

baafachuun Akka irraa fayyadamtan Abdii Qaba kanumafu namoota Akka keessaniitiif Akka qodaan Abdii qaba
App buufachuu Download xuqaa bufadha

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *